Hlasování per rollam

Protože dle vyjádření členů SVJ účast na fyzické schůzi nepotvrdila nadpoloviční část vlastníků (dle velikosti podílu) a schůze SVJ by tedy nebyla usnášení schopná, výbor zorganizuje hlasování per rollam.

Fyzická schůze se tedy nekoná.

15.6. budou do schránek distribuovány hlasovací podklady a na nástěnce a Webu vyvěšeny podrobnosti Výsledky hlasování:
Pro schůzi: 17,9%    Pro per rollam: 26,3%