Výsledky hlasování

Výbor SVJ zveřejní dnes výsledky hlasování shromáždění SVJ na nástěnkách v obou vchodech a v sekci Shromáždění Webových stránek. Shromáždění schválilo všechny předložené body nadpoloviční většinou všech hlasů. Výbor děkuje za účast.