Složenky s přeplatky

Upozorňujeme, že Česká pošta začal distribuovat do schránek složenky těm, kdo měli přeplatky. Pokud složenku nedostatenete do zhruba poloviny měsíce července, kontaktujte výbor SVJ.