Zápis a usnesení ze schůze shromáždění

Dne 13.6.2019 se konala schůze Shromáždění SVJ. Usnesení schůze shromáždění lze najít zde. Podrobný zápis je pak k nahlédnutí v kanceláři SVJ.