Distribuce přeplatků

Česká pošta začala distribuovat přeplatky v podobě složenek. Složenka by měla dorazit nejpozději do konce června do Vaší poštovní schránky v případě, že jste měli přeplatek na zálohy za rok 2020 v rámci plateb SIPO.