Shromáždění – per rollam

S ohledem na platná vládní opatření kolem Covid-19 výbor SVJ i tento rok rozhodl využít možnost hlasování shromáždění per rollam. Podrobné informace k hlasování budou zveřejněny v nejbližší době na Webových stránkách i nástěnkách.