Schůze shromáždění

Dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění, která se bude konat v suterénu domu 321 dne 21.6.2023 od 18:00. Program je k dispozici zde, ve vestibulu obou vchodů je vyvěšena zpráva o hospodaření včetně hospodářského výsledku za rok 2022.