Hlasování per rollam

Protože na hlasování schůze shromáždění se nedostavila nadpoloviční většina, bylo rozhodnuto o hlasování per rollam. Podrobnosti najdete v sekci shromáždění.