Rozhodnutí shromáždění

V rámci hlasování per rollam druhého kola schůze shromáždění byly sečteny všechny hlasy a výsledky publikovány zde. Děkujeme za účast!